Co je Y2K?

Zkratka z anglického Year 2 Kilo označuje tzv. Problém roku 2000, který souvisel s přechodem počítačů a počítačových programů do roku 2000. S blížícím se rokem 2000 se objevovaly až katastrofické scénáře, které zahrnovaly nejen počítače, ale mnohé jiné oblasti více či méně s počítačovými daty souvisejícími. Hovořilo se i o možné zkáze světa. Problém roku 2000 – Y2K byl především důsledkem dosavadního programování a snaze ušetřit paměť počítače zapisováním roku pouze jako dvojčíslo (např. rok 1966 byl zapisován jako 66. Problém nastal v okamžiku, když některé programy přecházely z čísla 99 zpět na 00 a došlo k logicky nepřesné interpretaci, kdy nebylo možné určit, jedná-li se o rok 1900 nebo 2000.

Na nový letopočet se připravoval celý svět. V USA vláda uvažovala i o evakuaci lidí z míst, která by mohla být nejvíce zasažena zhroucenými počítači. Hrozilo nebezpečí i např. pro jaderné elektrárny, telefonní sítě atd. Firma Microsoft doporučila své dva havarijní plány.

V ČR bylo založeno pro řešení Y2K speciální koordinační středisko a mnoho různých komisí např. v armádě nebo v bankách.

Nakonec se katastrofické scénáře Y2K nenaplnily, částečně i díky rozsáhlým přípravám.