Co je Grafický manuál?

Grafický manuál je souhrnem přesně definovaných prvků vizuální komunikace a prezentace konkrétní značky, produktu, společnosti apod. Zahrnuje závazná pravidla všech částí grafického zpracování – výběru písma, barevnosti, loga apod.

Hlavní podstatou grafického manuálu je sjednocení prvků vizuální komunikace, a to pro interní i externí materiály. Po jeho schválení, nejčastěji vedením společnosti, je závazný pro všechny zaměstnance i přispěvatele na webové stránky. Zpravidla je grafický manuál se všemi prvky zabezpečení zveřejněn v elektronické i tištěné podobě.