Co je Eye tracking?

Eye tracking je speciální a stále se vyvíjející technologie pro sledování pohybu očí člověka oční kamerou, která dokáže určit, co uživatele webu – potenciálního zákazníka – zaujalo, a také zjistit, v jakém pořadí sledoval zobrazený obsah na webu a jak intenzivně. Dokáže také odhalit, čeho si návštěvník nevšiml, co přehlédl.

Ačkoliv původně se zaznamenávání pohybu očí měřilo jednoduchými metodami např. pomocí zrcadla nebo infračerveného světla a využívalo se také např. pro armádní účely, dnes je eye tracking velmi užitečným a mnohdy nepostradatelným zařízením při analýze webových stránek a reklamních materiálů používaných v internetovém marketingu a webdesignu obecně. Rychlá a vysoce přesná analýza může velmi významně zvýšit kvalitu a použitelnost webu a přivést tak vyšší počet návštěvníků, zákazníků. Nejužitečnější je obvykle při vyhodnocování layoutu – rozložení prvků na stránce, grafiky webu a navigace.

Výstupem zařízení na principu eye trackingu jsou grafické výstupy různých typů – např. heatmaps – místa, kam se návštěvník webu díval nejdelší dobu nebo gaze plot, což jsou výsledky testování jednoho uživatele, sekvence pohybu, pořadí, fixace na konkrétní místo webu.

Existuje několik efektivních strategií pro tvorbu webových stránek, které vycházejí ze zkušeností a z výsledků měření.

Příklad:
Je-li na webu fotografie člověka, který se dívá návštěvníkovi webu přímo do očí, může být ostatní obsah pro návštěvníka téměř neviditelný nebo velmi snadno přehlédnutelný. Naopak je změřeno, že v případě, že se obličej na fotografii na webu dívá nějakým směrem, že se podvědomě tím směrem podívá i návštěvník webu.

Překážkou většího rozšíření metod zařízení na principu eye trackingu je jejich vysoká pořizovací cena, nicméně eye tracking vede k získání objektivních výsledků reakcí návštěvníků webových stránek a online reklamy.