Co je Frontend?

Tento pojem (někdy psáno front-end) je volně přeložitelný z angličtiny jako „přední část" a používá se v souvislosti s webovými aplikacemi. Jako frontend se označuje ta část webových stránek, kterou vidí jejich návštěvník. Frontendem je tedy vše na webu, co je vidět – na rozdíl od backendu, který je běžnému návštěvníkovi skrytý (např. redakční systém apod.).

Webový frontend se stále modernizuje a mění díky novým vlastnostem CSS3 a HTML5 a mnoha dalším nástrojům. Kvalitní frontend nepostrádá kvalitní vzhled, přístupnost, širokou použitelnost a dobré pozice webu ve vyhledávačích apod. Současný frontend nabízí také jednoduché a komfortní prohlížení webu na mobilních zařízeních.

Osoba, která se zabývá tvorbou frontendu se nazývá front-end developer nebo webový vývojář.