Co je Click rate?

Někdy také používaný výraz z oblasti internetové reklamy a email marketingu – click-rate (click rate, clickrate) je pojmem, který udává procento počtu kliknutí vzhledem k počtu zobrazení daného formátu – reklamy, odpovídá počtu uživatelů, kteří klikli na konkrétní odkaz. Dal by se přeložit jako poměr kliknutí.

Click rate je možné vypočítat jednoduše:
Click rate (%) = počet kliknutí na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100

Měření click rate v praxi: Návštěvníkům, uživatelům se banner zobrazí stokrát, ale klikne na něj pouze jeden návštěvník, pak je click rate roven 1%.

Účinnost reklamy v % = Účinnost reklamního banneru - poměr počet kliknutí / počet impresí reklamního banneru.

Click rate však neudává, jestli uživatel došel až na cílový server inzerenta a jestli provedl akce, které jsou cílem kampaně. Tyto hodnoty měří tzv. míra prokliku (CTR, click-through rate), která je s click rate často zaměňována.

Click Rate tedy udává účinnost reklamní kampaně. Mezi nejběžnější hodnoty click rate patří hodnoty v rozmezí 0,5 – 5 %. Ovlivnit je můžeme zejména vhodným designem a textem dané reklamy. V současné době se však hodnoty click rate postupně snižují zejména vlivem bannerové slepoty. Je proto důležité hledat nové způsoby cílení a oslovování potenciálních zákazníků.

Poměr kliknutí se také používá velmi často v email marketingu. V newsletteru se označí veškeré odkazy zvláštním znakem a poté se měří hodnoty kliknutí na každý odkaz zvlášť vůči všem uživatelům, kteří email otevřeli.