Co je Tisková verze?

Tisková verze – konkrétně tedy úprava stránky pro tisk – je jedním z důležitých faktorů pro použitelnost webové stránky. Pokud si návštěvník webu stránku chce vytisknout, zvyšuje se tím také pravděpodobnost, že návštěvu stránky zopakuje, někomu doporučí, dá odkaz atd. Úprava stránky pro tiskovou verzi by tedy měla být samozřejmostí, ale i přesto mnohé tiskové výstupy webových stránek jsou naprosto nevyhovující.

Ve většině případů návštěvník požaduje tisk jen části dokumentu. Tiskový výstup by měl být podobný webu. Vhodné je použití možnosti kaskádových stylů (CSS) nabízející nastavení vhodného formátování původní webové stránce.

Samotný tisk využívá různých prostředků prohlížečů, nejznámější je pravděpodobně pro Windows, kdy se jednoduchou cestou Soubor → Tisk nebo klávesou Ctrl + P provede tisk vybraného dokumentu. V minulosti byl pro tiskovou verzi na původní stránce odkaz na zvláštní stránku pro tiskovou verzi. Kromě nevýhody zdlouhavé práce a obtížnější správy web obsahoval duplicitní obsah.

Dnešní aplikace a online služby dokáží pomoci při úpravě webu pro tiskovou verzi, kdy je možné provést kvalitní úpravu a selekci reklam, obrázků apod., o jejichž tisk návštěvník zájem nemá.