Co je Indexace?

Podrobnější popis slovíčka připravujeme.