Co je Outsourcing?

Název outsourcing (někdy psáno jako out sourcing) je do češtiny z anglického out (vnější) a source (zdroj) volně překládán jako vnější zdroj nebo také vyčleňování. Jedná se o tzv. dělbu práce a svěření konkrétních úkolů jiné firmě. Nejtypičtějším příkladem outsourcingu jsou vedlejší a podpůrné činnosti, které jsou důležité pro chod společnosti, firmy. Mezi outsourcingové služby patří nejčastěji služby účetní, právní, logistické, stravovací, správa sítí, marketingové, úklidové atd. Cílem outsourcingu je snížení nákladů a k získání a úspoře času pro hlavní činnost společnosti. V rámci velkých mezinárodních firem se outourcingové služby začaly využívat již v 70. letech minulého století. V současné době se poptávka po outsourcingu zvyšuje.

Velmi využívaným je také outsourcing webových prezentací, které mají možnost reklamní agentury svěřit menším subjektům.

Mezi hlavní výhody outsourcingu patří flexibilita zadávání požadavků, získání vysoce kvalifikovaných odborníků, jednodušší plánování a v neposlední řadě výraznou úsporu finančních prostředků.