Co je Atribut?

Podrobnější popis slovíčka připravujeme.