Co je Banner?

Pojem Banner je většinou spojován s typem internetové reklamy, který se používá na webových stránkách. Zpravidla se jedná o obrázek nebo animaci ve tvaru obdelníka či čtverce. Ten je umístěn na různých místech webové stránky - na okraji obrazovky, v patičce nebo mezi články. Pro ilustraci se můžete podívat na obrázek, který ukazuje možnosti pro umístění banneru.

Banner 200x200

Původně se jednalo o statický obrázek, který se později začal animovat pomocí formátu GIF. Dále se pro tvorbu bannerů začal používat kód HTML s Javasciptem nebo Flashové animace. To umožnilo vkládat do banneru formulářové prvky nebo z něj vytvořit flashovou minihru (pohyb myší nad bannerem, zvuková odezva, video).

Platba za bannerovou reklamu se obvykle počítá podle impresí (tzv. CPT - cost per thousand). V podstatě to znamená, že se platí určitá částka za každých tisíc zobrazení banneru návštěvníkům na dané webové stránce. Další možností je platba cost per time, ve které se platí za určitou dobu, po kterou je banner na stránce umístěn.

Velkou výhodou bannerů je množství portálů, které je na stránky umisťují. Může se tak oslovit velké množství lidí za relativně krátkou dobu. Každý portál má vlastní ceník pro vkládání bannerů založený na metodě CPT nebo je zapojen do reklamního systému typu Google Adwords či Sklik. Bannerová reklama má však také svoje nevýhody. Jednou z nich je cílení na uživatele. Většinou je to možné pouze v rozsahu uživatelů dané stránky, která je zaměřena na určitý obor. Další nevýhodou je čím dál tím rozšířenější bannerová slepota.

Používané rozměry bannerů

Formáty: GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP

Čtverec a obdélník

 • Malý čtverec (200 × 200)
 • Svislý obdélník (240 × 400)
 • Čtverec (250 × 250)
 • Trojnásobná širokoúhlá (250 × 360)
 • Vložený obdélník (300 × 250)
 • Velký obdélník (336 × 280)
 • Netboard (580 × 400)

Sloupec

 • Sloupec (120 × 600)
 • Široký sloupec (160 × 600)
 • Půlstránková reklama (300 × 600)
 • Na výšku (300 × 1050)

Široký banner

 • Banner (468 × 60)
 • Široký banner (728 × 90)
 • Horní banner (930 × 180)
 • Velký široký banner (970 × 90)
 • Reklamní panel (970 × 250)
 • Panoráma (980 × 120)

Mobilní

 • Mobilní banner (320 × 50)
 • Velký mobilní banner (320 × 100)