Jak probíhá tvorba webových stránek?

Konzultace, analýza a plánování

Osobní schůzka s klientem, na které dochází k prvotní analýze jeho potřeb a cílů. S ohledem na přímou konkurenci doporučíme, kudy by se měla jeho internetová prezentace ubírat. Naplánujeme nejen samotný vývoj, ale i pozdější propagaci a rozšiřování možností webových stránek. První konzultace je před realizací webových stránek zdarma. V této fázi by také mělo dojít k předání podkladů (především grafických) potřebných pro bezproblémový vývoj.


Grafický návrh

V této fázi grafik vypracuje, s použitím dodaných podkladů, návrh podle představ klienta. Cena zahrnuje vytvoření grafického návrhů, ke kterému se klient vyjádří a popřípadě vznese své připomínky, kterým se budeme snažit ze všech sil vyhovět. V grafickém návrhu je definován kompletní vizuální styl tzn. rozmístění jednotlivých informačních prvků a barevné schéma.

Vytvoření statické prezentace

Z odsouhlaseného grafického návrhu se za několik dnů vytvoří webová šablona – již funkční statická prezentace, bez aktivních prvků a redakčního systému. Při tvorbě šablony klademe největší důraz na validní a sémantický kód včetně responsivity, což znamená, že web bude optimalizavaný i pro tablety a mobilní zařízení. Prezentaci v tomto stavu je již možné používat a ostatní programové části se doplňují hned po tomto kroku. Šablony od nás mají vysokou přidanou hodnotu v podobě přehledného kódu a vyšší dohledatelnosti stránek - viz SEO optimalizace.

Programování dynamických částí

V této části se zaměřujeme především na nasazení našeho redakčního systému pro snadnou správu stránek či propojení s databází. Pokud má dále klient nějaké zvláštní požadavky na funkčnost některých modulů na webu, věnujeme se jim právě v tuto chvíli. Programování je jedna z nejtěžších částí, tudíž zabere nejvíce času. Vše se ale samozřejmě odvíjí podle náročnosti zadané práce.

Kompletní a podrobné testování

Poté se soustředíme na podrobné a kompletní otestování celého webu, ať už z pohledu funkčnosti tak z pohledu optimalizace pro vyhledávače (SEO). K testování používáme řadu testovacích nástrojů, více se dočtete zde. Velmi nám záleží na tom, aby byl celý web v pořádku a bez chyb. Toho si cení především vyhledávače, které díky tomu posunou Vaše webové stránky na přední pozice. To má za následek vyšší navštěvovanost a tudíž jsou stránky funkční a plní přesně svůj účel.

Spuštění internetové prezentace

Po zkontrolování funkčnosti internetové prezentace klientem ji přesouváme na oficiální adresu a vlastní webhosting, kde je již do pár minutách přístupná veřejnosti. K provozu Vašich prezentací doporučujeme používat výhradně náš vyhrazený webhosting, který je vyladěn přesně na požadavky daného produktu a dokáže nabídnout i nadstandardní služby.